Wykaz przedmiotów

I SEMESTR

1 Teorie komunikowania społecznego i psychologia komunikacji
2 Historia mediów i dziennikarstwa
3 Systemy medialne w Polsce i na świecie / Międzynarodowy obieg informacji / Agencje prasowe
4 Współczesne systemy polityczne / Podstawy politologii
5 Etyka ogólna
6 Historia filozofii i logika
7 Proste formy i gatunki dziennikarskie
8 Radiowe formy i gatunki dziennikarskie
9 Konwersatorium z języka angielskiego
10 Technologie informatyczne

II SEMESTR

1 Redagowanie i korekta tekstów dziennikarskich
2 Kultura i stylistyka języka dziennikarskiego / Retoryka i erystyka dla dziennikarzy
3 Historia chrześcijaństwa
4 Systemy religijne na świecie / Religiologia
5 Studia nad historycznymi formami przekazu / Biblistyka, Stary i Nowy Testament
6 Metodyka pisania pracy licencjackiej
7 Seminarium licencjackie I
8 Telewizyjne formy i gatunki dziennikarskie
9 Złożone formy i gatunki dziennikarskie: felieton, wywiad, reportaż
10 Konwersatorium z języka angielskiego
11 Technologie informatyczne

III SEMESTR

1 Warsztat pisarski
2 Prawo dla dziennikarzy (prasowe, autorskie)
3 Rzecznictwo prasowe / Wystąpienia publiczne
4 Podstawy socjologii
5 Wiedza o kulturze / Idee współczesne
6 Etyka dziennikarska
7 Warsztaty specjalizacyjne:
8 Seminarium licencjackie II
9 Konwersatorium z języka angielskiego
10 Technologie informatyczne

W związku z koniecznością dopasowania kalendarza zajęć do zobowiązań zawodowych wykładowców/specjalistów, kolejność niektórych przedmiotów w toku studiów może ulec zmianie.

Kolor zielony przedmioty dziennikarskie (wykłady + ćwiczenia)
Kolor czerwony przedmioty warsztatowe
Kolor niebieski przedmioty humanistyczne i teologiczne
Kolor szary zajęcia kształtujące uniwersalne umiejętności praktyczne
Kolor fioletowy zajęcia przygotowujące do realizacji i obrony pracy licencjackiej

Minimum programowe dla studentów instytutu to jeden przedmiot informatyczny i lektorat z j. angielskiego (należy wybrać poziom). Dodatkowo student może zapisać się na dowolną ilość przedmiotów poza minimum, ale pamiętając o tym, że będziecie musiał rozliczyć się z nich w sesji egzaminacyjnej.

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX