O Instytucie...

Studenci - o Instytucie mediów i nauk społecznych

Instytut Mediów i Nauk Społecznych WSTH w siedzibie Warszawskiej Szkoły Reklamy to nieduża, ale prężnie rozwijająca się placówka edukacyjna. IMiNS kształci przyszłych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu komunikacji medialnej, którzy z powodzeniem będą mogli podjąć pracę w periodycznych mediach masowych takich, jak: prasa, radio, telewizja, Internet oraz w instytucjach o charakterze publicznych, w reklamie i promocji oraz biurach zajmujących się edukację medialną.

Pomysł na stworzenie Instytutu zrodził się w 2009 roku. Jego inicjatorami byli obecny dyr. Punktu Konsultacyjnego w WSR mgr. Sławomir Wojtkowski oraz dyr. Instytutu Mediów i Nauk Społecznych w WSTH dr Krzysztof Woźniak. Dnia 10 czerwca 2009 r. roku podpisano umowę-porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej a Warszawską Szkołą Reklamy. Na mocy tej umowy powstał w siedzibie WSR w Warszawie Punkt Konsultacyjny, w ramach którego funkcjonuje IMiNS.

Instytut Mediów i Nauk Społecznych prowadzi działalność informacyjną i rekrutację na studia wyższe I stopnia (licencjackie) z zakresu dziennikarstwa i komunikacji medialnej. Ze względu na charakter i specyfikę Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej (która specjalizuje się w prowadzeniu studiów z teologii adwentystycznej), oficjalny tytuł naukowy po ukończeniu studiów będzie miał następujące brzmienie: Licencjat teologii adw. w specjalności dziennikarstwo i komunikacja medialna. Tytuł ten nie odbiega od standardów rynku edukacyjnego, ponieważ szkoły wyższe realizują studia dziennikarskie jako specjalny zakres (kierunek) na wydziałach pedagogicznych, psychologicznych, politologicznych, filologicznych oraz właśnie teologicznych (np. UKSW). Taki tytuł stwarza szanse na kontynuowanie nauki na dziennikarskich studiach magisterskich na każdej uczelni prowadzącej taki kierunek.

Kadrę uczelni stanowią cenieni w środowisku dziennikarze, samodzielni pracownicy naukowi z tytułem magistra i doktora oraz praktycy specjalizujący się między innymi w zakresie prawa i współczesnych systemów politycznych, nauki o komunikowaniu oraz kulturze języka, systemów medialnych w Polsce i na świecie. W trosce o naszych studentów organizujemy cykliczne spotkania autorskie z elementami warsztatu dziennikarskiego, do poprowadzenia których zapraszamy znanych w branży specjalistów z zakresu dziennikarstwa oraz komunikacji medialnej. Od początku działalności Instytutu zajęcia dla studentów poprowadzili tacy dziennikarze, jak: Jacek Hugo-Bader, Jacek Żakowski, Lidia Ostałowska, Janusz Korwin-Mikke, Robert Mazurek, Marek Miller, Bianka Siwińska, Rafał Ziemkiewicz.

Studia w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych kierowane są głownie do absolwentów Warszawskiej Szkoły Reklamy wszystkich roczników. To z myślą o nich przygotowano specjalny program studiów, umożliwiający w trybie dziennym i zaocznym zdobycie tytułu licencjackiego wg indywidualnego toku studiów, dzięki któremu studia w IMiNS trwają krócej (3 semestry). Zajęcia w ramach studiów odbywają się w pomieszczeniach WSR w Warszawie.

Studia w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Od 2009 r. do 2013 r. naukę na kierunku dziennikarskim zdecydowało się podjąć już prawie 250 studentów.

Dyrekcja Instytutu Mediów i nauk Społecznych podjęła starania o możliwości utworzenia ścieżki studiów międzykierunkowych dla studentów WSTH oraz innej warszawskiej uczelni realizującej kierunek dziennikarski. Na mocy tego porozumienia wszyscy studenci Instytutu Dziennikarstwa WSTH studiujący w Punkcie Konsultacyjnym IMiNS mogą przenieść się w ostatnim semestrze nauki na studia w drugiej uczelni oraz uzyskać dyplom ukończenia tej uczelni.

Od roku akademickiego 2013/2014 Instytut Dziennikarstwa na wniosek Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej funkcjonuje pod nową, zmienioną nazwą – jako Instytut Mediów i Nauk Społecznych.

Kilka słów o Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej…

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej powstała w roku 1926 jako szkoła typu seminaryjnego. Jej organem założycielskim jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP, który zgodnie z zapisami Ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła, ma także uprawnienia do prowadzenia działalności wychowawczej, dydaktycznej i edukacyjnej.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej spełnia wszystkie niezbędne wymogi stawiane uczelniom wyższym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utrzymuje też stały kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego. Na bieżąco wprowadza obowiązujące zarządzenia i zmiany prawne dotyczące funkcjonowania szkół wyższych. WSTH prowadzi poza siedzibą uczelni na terenie całego kraju również punkty konsultacyjne, w tym punkt konsultacyjny w Warszawskiej Szkole Reklamy.

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX