Dlaczego warto studiować dziennikarstwo?

Umiejętności dziennikarskie są uniwersalne w tym sensie, ze przydają się w wielu zawodach i na różnych stanowiskach. Dziennikarstwo jest… nie tylko dla dziennikarzy. Sprawne operowanie językiem, zarówno w mowie, jak i w piśmie, jest cenione przez pracodawców; z kolei brak podstawowych umiejętności w tym zakresie źle świadczy o kandydacie do pracy na większość stanowisk, począwszy od biurowych (np. sekretarka), a na menedżerskich skończywszy.

Studia dziennikarskie poszerzają horyzonty myślowe, uczą wrażliwości na różnorodność opinii, motywują do stawania i myślenia w prawdzie, wyrabiania własnej opinii, bronienia własnego zdania. Dają tez mnóstwo praktycznych umiejętności, takich jak choćby wystąpienia publiczne, w tym przed kamerą i przed mikrofonem, edycja i korekta tekstów, konstruowanie krótszych i dłuższych wypowiedzi i publikacji na zadany temat, pogłębiona penetracja różnorodnych źródeł informacji.

Warto wspomnieć także o silnych związkach dziennikarstwa z fotografią (karierę robi ostatnio termin „dziennikarstwo fotograficzne”) i filmem (dziennikarstwo telewizyjne), a także grafiką (ilustracje do tekstów dziennikarskich, infografika) i projektowaniem (layouting prasowy i internetowy). Studia dziennikarskie idealnie uzupełniają edukację z dziedziny reklamy we wszystkich jej wymiarach i specjalizacjach, a wydają się być wręcz niezbędne dla pracowników wszystkich szczebli branży Public relations.

Wydaje się, że na wielu uczelniach studiuje się bardziej o dziennikarstwie niż samo dziennikarstwo. Prawdziwe umiejętności dziennikarskie są z jednej strony na wskroś praktyczne, z drugiej jakby ogólne, niepełne, wymagające dziedziny, w której dziennikarz mógłby się specjalizować. Dlatego warto wybrać ten kierunek w szkole, która w charakterze wykładowców zatrudnia praktyków (dziennikarzy, fotografów, filmowców, radiowców, grafików), a nie naukowców (profesorów, doktorów habilitowanych czy innych badaczy i teoretyków). Cenne jest też, gdy przyszli absolwenci studiów dziennikarskich byli specjalistami w jakiejś innej dziedzinie, mieli także inny fach w ręku. Będą mieć wówczas większe atuty i wybór na rynku pracy.

Zauważmy, że studia dziennikarskie w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych WSR/WSTH spełniają oba te warunki – zajęcia prowadza wyłącznie praktycy, a oprócz przedmiotów typowo dziennikarskich, realizujemy pełny pakiet zajęć związanych z reklamą i komunikacją medialną we wszystkich jej specjalizacjach (fotografii, filmie, projektowaniu, grafice i PR).

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX