Opłaty

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna informuje, że wszelkie należne płatności na rzecz Uczelni (poza opłatą rejestracyjną) powinny być dokonywane wyłącznie na konto WSTH. Za wpłaty dokonywane na inne konta, niż wymienione w umowie lub na stronie internetowej Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności.

Przy wpłatach/przelewach na rachunek Uczelni prosimy podawać:

Opłata rejestracyjna (wpisowe) jednorazowa, bezzwrotna:

Płatna na konto Warszawskiej Szkoły Reklamy (Bank: Volkswagen Bank Direct)
Nr konta: 62 2130 0004 2001 0214 5621 0001
z dopiskiem: “Instytut Dziennikarstwa, opłata administracyjna”

Opłaty czesnego:

Płatne na konto Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej
Nr konta: 17 1750 0012 0000 0000 2757 8837
z dopiskiem: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów, która rata, za jaki okres

Dane do przelewu:
Wyższa Szkoła Teologiczno Humanistyczna,
ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna

Inne opłaty wynikające z regulaminu studiów:

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX