Często zadawane pytania

Rekrutacja

Co muszę zrobić, aby zapisać się na studia w Instytucie Mediów i Nauk Społecznych?

Przede wszystkim kandydat na studia w IMiNS musi mieć ukończoną szkołę policealną (Warszawską Szkołę Reklamy lub inną szkołę policealną). Następnie należy złożyć do sekretariatu Punktu Konsultacyjnego w WSR komplet dokumentów, wymaganych przez uczelnię oraz wpłacić wpisowe.

Do kiedy najpóźniej mogę starać się o przyjęcie na studia?

Dokumenty rekrutacyjne kandydaci na studia mogą składać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. W sytuacji przekroczenia powyższego terminu decyzje o przyjęciu na studia podejmuje dyrektor uczelni.

Czy mogę złożyć do sekretariatu nie pełny komplet dokumentów rekrutacyjnych?

Tak. Student podpisuje stosowne zobowiązanie (pobierz druk zobowiązania: PDF | MS Word) do dostarczenia brakujących dokumentów w określonym terminie. Nie wywiązanie się z zobowiązania może skutkować skreśleniem z listy studentów.

U jakiego lekarza uzyskam zaświadczenie lekarskie?

Zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania PDF | MS Word) najlepiej uzyskać u lekarza internisty (rodzinnego). Nie jest konieczna wizyta u lekarza medycyny pracy, który za wystawienie zaświadczenia pobiera opłatę. Praktyka wystawiania zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów jest powszechnie stonowana i żaden student nie powinien mieć problemu z jego uzyskaniem. Na stronie internetowej w zakładce druki do pobrania dostępny jest formularz zaświadczenia.

W jakim formacie muszę dostarczyć fotografie?

W formacie legitymacyjnym, o wymiarach 3,5 × 4,5 cm.

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX