Punkty ECTS

Punkty ECTS, czyli Europejski System Transferu Punktów to opracowany przez Komisję Europejską zbiór uregulowań prawnych i organizacyjnych wprowadzający jednolity system oceniania na uczelniach krajowych, jak i zagranicznych. Wdrożenie sytemu miało umożliwić studentom podjęcie nauki lub jej kontynuację na innych uczelniach niż macierzysta, w tym zagranicznych, bez konieczności uzupełniania różnic programowych.

Standardowa skala ocen na studiach wyższych, stosowana niezależnie od punktów ECTS:

bardzo dobry 5,0 ( A )
dobry plus 4,5 ( B )
dobry 4,0 ( C )
dostateczny plus 3,5 ( D )
dostateczny 3,0 ( E )
niedostateczny 2,0 ( F )

System punktowy ECTS określa jak duży nakład pracy student musi włożyć w zaliczenie przedmiotu wymaganego programem studiów. Każdemu przedmiotowi akademickiego odpowiada odpowiednia liczba punktów ECTS. Punktację wraz z opisem przedmiotów określa tzw. Katalog przedmiotu.

Liczba punktów ECST przewidziana planem studiów dla semestru w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej wynosi od 27 do 33, natomiast dla roku studiów – 60. Wymagana liczba punktów dla ukończenia studiów pierwszego stopnia, jaką student musi uzyskać w całym toku studiów, wynosi 180 – 240.

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX