Andrzej Stępnik

Cenię Warszawską Szkołę Reklamy i współorganizowane przez nią studia za nakierowanie na przekazywanie praktycznych umiejętności, a także na osadzanie wiedzy teoretycznej w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów, z którymi absolwenci mogą się spotkać w życiu zawodowym i osobistym. Mam dużo sympatii do uczniów i studentów WSR – jak na razie odwzajemnianej – dobrze mi się z nimi pracuje na zajęciach, wielu z nich ma znaczny potencjał, a także ma chęci i siłę do jego realizacji.

dr Andrzej StępnikDr Andrzej Stępnik – absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium – 2003 r., doktorat – 2007 r.), autor ponad 50 publikacji naukowych, w tym książki Pragmatyzm Williama Jamesa: ujęcie systemowo-krytyczne. Zajmuje się epistemologią, filozofią umysłu, filozofią nauki i metodologią ogólną, logiką i jej zastosowaniami, filozofią religii, metafilozofią, aksjologią, a także zagadnieniami z pogranicza filozofii i nauk szczegółowych.

W 2011 r. ukończył studia podyplomowe Trener Umiejętności Poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku założył Centrum Szkolenia i Doradztwa „Urthona”, firmę pomagającą klientom w rozwijaniu kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Specjalizuje się w komunikacji niewerbalnej i wykrywaniu kłamstwa.

Miłośnik literatury i muzyki, interesuje się – oprócz filozofii – psychologią (głównie poznawczą, społeczną i ewolucyjną), religioznawstwem, współczesnymi osiągnięciami nauk szczegółowych, rozwojem osobistym i myślą Wschodu. Aktywnie uprawia sport, szczególnie sztuki i sporty walki, siatkówkę i turystykę pieszą. Lubi grać w szachy i rozwiązywać łamigłówki logiczne.

Cenię WSR i współorganizowane przez nią studia za nakierowanie na przekazywanie praktycznych umiejętności, a także na osadzanie wiedzy teoretycznej w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów, z którymi absolwenci mogą się spotkać w życiu zawodowym i osobistym. Mam dużo sympatii do uczniów i studentów WSR – jak na razie odwzajemnianej – dobrze mi się z nimi pracuje na zajęciach, wielu z nich ma znaczny potencjał, a także ma chęci i siłę do jego realizacji.

W Instytucie Mediów i Nauk Społecznych Pan Andrzej Stępnik prowadzi wykłady i ćwiczenia z następujących zajęć:

Kontakt:

e-mail: andrzejstepnik@wp.pl

Warto zobaczyć:

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2020

 
Test predyspozycjiX