Mateusz Łuczak

Mateusz Łuczak jest absolwentem Instytutu Anglistyki w UW, gdzie w 2004 roku obronił doktorat z językoznawstwa. Od 2004 roku współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, gdzie prowadził m. in. wykłady z analizy dyskursu i polsko-angielskiej gramatyki kontrastywnej oraz seminarium magisterskie. Zajmuje się również tłumaczeniem. Jest autorem kilku artykułów na temat wieloznaczności oraz przekładów literatury naukowej, m.in. zbioru Media, kultura i ekonomia. Krytyczne pytania Grahama Murdocka (Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2010). Od 2011 roku publikuje artykuły w Ruchu Muzycznym.

W Instytucie Mediów i Nauk Społecznych Pan dr Mateusz Łuczak prowadzi zajęcia:

Kontakt:

e-mail: mateusz.luczak@gmail.com

 

Zgłoś błąd / sugestie

© IMiNS, 2019